Nisan 9, 2019

Yaratıcılık Ve Yaratıcı Düşünme Farkı

ile Koray Arikan

Yaratıcılık Ve Yaratıcı Düşünme Farkı

Yaratıcı Düşünme
Yeni fikirlerin kaynağını oluşturan ve bir problemin çözümü için hiç denenmemiş bir yol bulmayı hedefleyen düşünme süreci.
Yenilik gelişimini kapsayan aktivitelerden oluşmaktadır.
Yaratıcılık
Zihinsel ve kavramsal etkinlikleri içerir bu yüzden daha geniş bir kavramdır.
Yaratıcı Düşünmenin 5 Aşaması
1)İLK KAVRAMA=Problem saplanır ve formüle edilir.
2)HAZIRLIK=Problem çözümü ile ilgili fikirler ortaya atılır ve toplanır.
3)KULUÇKA=Problem belirlenmiştir ve belirlenen problemi çözmeye çalışır ve fikirler geliştirmeye çalışılır.
4)AYDINLANMA=Sorunu çözebilecek en yaratıcı çözüm ortaya çıkartılır.
5)DEĞERLENDİRME=uygulanabilirlik, pratiklik açısından değerlendirilir ve en verimli fikirler seçilmeye çalışılır ve seçilen fikirlerin prototipi yapılıp test edilir.

Yaratıcı Düşünmeye Yardımcı Teknikler
1)Analojik Düşünme=Bilinen bir benzerlikten yola çıkarak açıklamayı sağlayan yöntemdir.
2)Iraksak Düşünme=Ortak düşünceden hareketler farklı düşüncelere ulaşabilmeye çalıştığımız düşünce biçimidir
3)Beyin Fırtınası=Birden fazla kişinin bir araya gelerek birden fazla fikir oluşturup ve birbirleriyle paylaşmalıdır.
4)Tersine Düşünme Tekniği=Sonuçtan uzaklaşarak ters durum üzerine düşünme tekniğidir.
Örnek=Bir mal satışını nasıl düşürebiliriz diye düşünüp sonra tersi bir etki yaparak artırmayı aramaktır.
5)Altı Şapkalı Düşünme Tekniği=Üzerinde tartışılacak konu belirlenir. Şapkaların temsil ettiği rengine göre katılımcılar şapkayı seçer ve rengin temsil ettiği özelliğe bürünür.
                a)Kırmızı Şapka=Duygusal açıdan konuya yaklaşma.
                b)Sarı Şapka=Pozitiflik ve neşeli olma.
                c)Mavi Şapka=Kontrol, soğukkanlılık ve düşünme sürecinin organizasyonu.
                d)Siyah Şapka=Negatiflik ve tehlikeler.
                e)Beyaz Şapka=Tarafsızlık ve açıklık.
                f)Yeşil Şapka=Yaratıcılık, yeni fikirler ve verimlilik artması.
Yaratıcı Problem Çözme Teorisi-TRIZ(Rusça kelimelerin baş harflerinden uyarlanır)
Var olan bir problemin geçmişte olan bir probleme benzerinin olup olmadığını saplamak ve o probleme üretilen çözümlerin değerlendirilmesi ve mevcut probleme uyarlanması tekniğine denir.

SERTİFİKA İÇİN=İNOVASYON