Nisan 12, 2019

Tasarım Odaklı Düşünme

ile Koray Arikan

Tasarım Odaklı Düşünme
Tasarımcılar hayata geçirdikleri tasarımları yaparken çeşitli pratikler yaparlar bu pratikler Tasarım Odaklı Düşüncedir. Bu düşünce belirsiz problemler uğraşmayı, yapıcı ve çözüm odaklı düşünmeyi ve somut önerilere odaklanmayı içermektedir.
Tasarım Süreci ve Tasarım Odaklı Düşünce birleştiğinde ortaya şu prensipler çıkar
1)Kullanıcı odaklı olmak
2)Sürecin bilinçli sahibi olmak
3)Prototipleşmeyi desteklemek
4)Harekete geçmek

5)İşbirlikçi çalışmak
6)Görsel imaj odaklı olmak
Tasarım Odaklı Düşünme Sürecinin 6 Adımı
1)KAVRAMA=Bilgi toplanır ve toplanan bilgiler dâhilinde tasarım zorlukları belirlenir.
2)GÖZLEM=Kullanıcılar ve çevre incelenerek empati kurma imkanı sağlanır.
3)BAKIŞ AÇISI BELİRLEME=Kullanıcının ihtiyacı belirlenir ve geliştirilmeye çalışılır.
4)FİKİR ÜRETME=Çok sayıda fikir üretilir tüm fikirler değerlendirilir.
5)PROTOTİPLEME=Bir projenin başarılı ya da başarısız olma durumunu erken görmemize yarar.
6)TEST ETME=Çalışıp çalışmadığını anlamak için yapılır geri bildirimler sayesinde prototip aşamasına geri dönülüp geliştirilir.

Tasarım Odaklı Düşünme Araçları
1)Görselleştirme=Sözlü ifade yerine görsel ifade daha kalıcı ve daha sağlam şekilde anlatmak istediğini anlatacaktır.
2)Yolculuk Haritası=Bir Ürünün satın alma ve kullanım yollarının hepsi.
3)Değer Zinciri Analizi=Üretme, pazarlama, dağıtma sürecindeki analiz.
4)Zihin Haritalama=Fikirlerin veya diğer düşüncelerin ana fikri nasıl desteklediğine bakılır.
5)Hızlı Konsept Geliştirme=Tüm zorluklar ortaya çıkarılır ve tasarımları kolaylaştırarak tekrardan sunulup değerlendirme aşaması.
6)Hızlı Prototipleşme=Hızlı basit şekilde kullanıcıya anlatmak istediğimizi anlatma çabası 3D yazıcı, storyboard, kullanıcı senaryoları vb.
7)Müşteri Ortak-Yaratımı=Müşteri ile ürün sahiplerinin geliştirdiği fikirdir.
8)Hikayeleşme=Duyulara erişip fikir ile duygusal bağ kurulmasını sağlar.
Tasarıma Dayalı İnovasyon TED Konuşması

SERTİFİKA İÇİN=İNOVASYON