Mart 19, 2019

Stres Türleri, Bulguları, Yanıt ve Reaksiyonları /Bölüm 2

ile Koray Arikan

Stres Türleri, Bulguları, Yanıt ve Reaksiyonları P2

Örgütsel Stres


Örgütsel Stres=yaptığı iş ile ilgili çalışanın yeteneği veya yapmak istedikleri arasında bir dengesizlik olması gerekli bilgi ve kaynaklara sahip olmaması durumunda çalışanlar örgütsel strese mağdur kalırlar. Bireyin bedensel ve zihinsel sağlıklarını stres riskini arttıran bu durumlara örgütsel stres kaynakları diyoruz

Örgütsel Stres yönetimi ve önleme faaliyetleri hem kurum, hem de çalışan için ciddi fayda sağlar

1)Güçlü çalışan bağlılığı
2)Daha konforlu çalışma ortamı
3)Düşük oranlarda işten ayrılmalar
4)Daha az devamsızlık
5)Çalışan ve müşteri memnuniyeti

Stres önleyici çalışmalara örnek


1)Daha iyi çalışma şartları
2)Çalışanların işlerine bağlılıklarının yüksek olması
3)iş yerinde çalışan farkındalığının yüksek olması


Psikososyal Stres Kaynakları

1)Kurum Kültürü      

2)Görev ve Rol Tanımları=Yöneticiler çalışanlarının görevlerini tam olarak tanımlamamasından dolayı çalışanlar üzerindeki stres.

3)Kariyer Gelişim Fırsatları=Çalışanlarının kariyerinin gelişimlerine yönelik sistemlerin oluşturulmamış olması sonucunda çalışan kendini yetersiz ve değersiz hissettirir.

4)İşin Yapısı=Doğası gereği stresli olan işler doktorluk,polislik,yöneticilik vb.

5)Çalışma Düzeni=Dikkat gerektiren işlerde çalışan elamanların 2-3 günden fazla mesai yapması işlerini olumsuz etkiler bu yüzden çalışma düzeyleri planlanması lazım.

6)İş Hayatı ve Özel Hayat Dengesi

7)Kurum İçi İlişki Yönetimi=Çalışanlar çalıştıkları kurumlardan değil yöneticilerinden dolayı işten ayrılırlar.

8)İş Yükü=

9)Özerk Olmak(OTONOMİ)Ve Kontrol=İnsanların kendi kendini yönetmesi kararlarını kendileri vermesi.

Çalışma Hayatının Olumlu ve Zorlu Yanları


Zorlu yanları


1)Başarısızlık korku ve memnuniyetsizlik kaynağı olabilir.


2)Koşulların hızla değişen dünyamıza kurumların ve çalışanların ayak uyduramaması.

3)Kurumlar arası rekabetin sadece kurum olarak düşünülmesi içindeki çalışanlarda bu rekabete ayak uydurmaya zorunlu tutulması sonucu ortaya çıkan olumsuz sağlığını olumsuz etkiler

Olumlu Yanları

1)Sevdiği ya da yeteneği olduğu bir işte çalışmak

2)Maddi kazanç ve kendini geliştirmeye yönelik amaçlarımızın olması

3)Başarma duygusu

4)Sosyal statüde bir yer edinme


Stresi Engelleme

Birincil seviye engelleme =>Kurumsal seviyededir=>Stres nedenleri ve kaynağını nasıl azaltacağı kuruluşun yaptığı müdahalelin tümü.

İkincil seviye engelleme  =>Bireysel seviyededir=>Stres seviyesini basite indirmek için kurum tarafından alınan bireysel önlemler.

Üçüncül seviye engelleme  =>Bireysel seviyededir=>Stres sonrası ortaya çıkan karmaşık sorunları iyileştirmek için alınan önlemlerin tümü.

Stres Risklerini Ölçme Yöntemleri


1)Risk alanının tespiti=İşin getirdiği gereklilikler, kontrol alanı, ise yönelik destek,ilişkiler,rol ve sorumluluklar,değişim

2)Sorun alanının tespiti=Çalışanlardan doğru bilgileri almaktır. Çalışanlar ile anket veya birebir görüşme, toplantı, grup toplantıları gibi etkinlikler yaparak geri dönüşler alabilirsiniz

3)Riskin değerlendirilmesi
=Sorun alanının doğru tespit etmek önemlidir bu yüzden çalışanlar ile iletişim kurarak doğrulama yapılması önerilir


4)Eylem planın oluşturulması ve uygulanması
=Bu plan sorun alanlarıyla ilgilidir sorun alanlarına uygun çözümler ve yöntemler uygulanmaya başlar.

Örnek:: Sorun alanı? Sorun tespiti, giderici faaliyet başlığı,acıklaması,Tamamlanma süresi, Faaliyet Sorumlusu gibi

5)Sonuçların takip ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
=Çalışanların performanslarının nasıl olduğu ve devamsızlık hasta olma durumlarının kontrol edip takip edilmesi lazım