Mayıs 27, 2020

Proje nedir?. Proje Yöneticisi Kimdir? B:1

ile Koray Arikan

Proje nedir?
Özgün bir ürün ya da hizmet üretmek üzerine gerçekleştirilen geçici olarak belli bir zaman aralığında yürütülen çalışmalardır.

ÖRN:
Projede özgünlük geçicilik ve zaman olmak üzere 3 temel unsur vardır.
Yeni bir araç tasarlamak proje iken seri olarak araç üretmek proje değildir.
Yeni bir ev tasarlamak proje iken araba tamir etmek proje değildir.

PROJE YÖNETİMİ NEDİR?
Proje gereksinimlerini karşılamak amacıyla bilgi, yetenek ve teklerin proje faaliyetlerine uygulanmasıdır. Yaşam parametreleri bir proje yönetiminde en önemli unsurlardandır.

PROJE ÜÇGENİ
1-ZAMAN:
2-MALİYET: Bütçeler projenin belli bir maliyet altında geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlar.
3-KAPSAM: Proje hedef ve amacına yerine getirmek için yürütülmesi gereken tüm faaliyetlerin sınırlarını belirler.

Yönetim üçgeninden ayrı olan tek özellik ise kalitedir.
Kalite: Her projenin nihai hedefidir. Bu yüzden hepsinde yer alır.

PROJE PAYDAŞLARI
Doğrudan Paydaşlar: Proje sonuçlarını doğrudan kullanacak ve projeyi talep eden müşteri.
Proje Ekibi: Projede öngörülen işleri bizzat yapan ve ürünleri ortaya çıkaran ekip.
Sponsor: Projenin yürütülmesi için gerekli kaynak sağlayıcı.
Ve bunların arasındaki ilişkiyi yürüten kişi ise proje yöneticisidir.

İş Kırılım Yapısı-WBS: Daha iyi planlanabilmesi ve yürütülebilmesi için bir projenin çalışmaları alt bölümlere ayrılabilir.

Kilometre taşları: Proje dâhilindeki önemli olayların gerçekleşmesinde ortaya çıkar.

PROJE YÖNETİCİSİNİN ROLÜ
1-Doğal komut yetkisi.
2-Hızlı kontrol etme becerisi.
3-Proje önceliklerini belirlemek.
4-Paydaşlara soru sormak ve dinlemek.
5-Bir silah veya kontrol olarak kullanmamak.
6-Zaman Yönetimi.
7-Alan Uzmanlığına Sahip Olmak.
8-Adil karar alma becerisine sahip olmak.
9-Geniş sosyal ağlar oluşturmak.
10-İşe gitmek için sabırsızlanmak 🙂

İYİ BİR PROJE YÖNETİCİSİNDE OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
1-İLETİŞİM: Görüş ve fikirlerini etkili bir sunum hazırlayarak belirmesidir.
2-KOÇLUK:Ekip arkadaşlarının çok fazla proje deneyimi olmaya bilir. İyi bir performans için ekip arkadaşlarına koçluk gerekebilir.
3-LİDERLİK: Sürekli olarak bir lider olarak geliştirmeleri gerekmektedir.
4-TAKIM YÖNETİMİ: Ekipteki kişileri etkin bir şekilde idare ve koordine eder.
5-MÜZAKERE: Kaynakların bütçenin,programların,kapsamın kullanılmasını bilmek proje yöneticisi için önemli bir beceridir.
6-KİŞİSEL ORGANİZASYON: Kişisel olarak organize olabilen bir insan proje yöneticisi olmaya bir adım daha yakındır.
7-ZAMANLAMA: Bir proje yöneticisinin en önemli özelliğidir. Zamanı düzgün kontrol edebilen bir yönetici başarılı bir şekilde proje çıktılarını daha başarılı bir şekilde alınmasını destekler.
8-RİSK YÖNETİMİ: Karşınıza çıkabilecek problem öngörüp adımınızı ona göre atarsanız projeyi başarılı bir şekilde tamamlama şansınız yükselir.

PROJE YÖNETİCİSİNİN YAPMASI GEREKENLER
1-Proje ekibinin neler yapacağına en kapsamlı (en ince detayına kadar hesaplaması) şekilde belirlemedir.
2-Detaylandırdığı içerikleri proje ekip üyelerine görevlendirir ve her faaliyet için son tarih belirleyerek bir zaman çizelgesi hazırlamalıdır.
3-Hazırlanan zaman çizelgesine göre bir proje yöneticisi proje maliyetini de hesaplayabilir.

PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ
BAŞLANGIÇ: Bu aşamada proje fikri dikkatlice incelenir ve projenin işletmeye yarar sağlayıp sağlamayacağı kararlaştırır.
PLANLAMA: Proje yöneticisi ve proje ekibi bu aşamada proje çıktılarını analiz edip hangi faaliyetlerin yapılacağını belirlemelidir. Bütçeyi ve zamanı hesaplamalı hangi kaynakların gerektirdiğini belirlemelidir.
YÜRÜTME (UYGULAMA): Bu aşamada ekip üyeleri görevlendirilir. Proje planı doğrultusunda faaliyetler başlar.
İZLEME VE KONTROL: Ayrılan kaynaklarla planlanan faaliyetler yürütülürken, projenin durumunu gerçek planlar ile karşılaştırarak her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol edilir ve yolunda gitmesi için planlamada değişiklik yapar.
KAPANIŞ: Proje faaliyetleri tamamlandıktan ve müşteri proje çıktısını onayladıktan sonra projeyi değerlendirme yapmak ve proje ile ilgili neler öğrenilmiş dersleri çıkartmak gerekir.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*BÖLÜM 2*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Proje Yönetimi Hakkında Genel Bilgiler.

PROJE BAŞLANGICINDAKİ ÖNEMLİ SORULAR
1-Projenin hedefleri nelerdir?
2-Projenin sponsoru kimdir?
3-Bu projedeki olası partnerler kimlerdir?
4-Projenin kapsamı nedir veya bir diğer deyişle sınırları nelerdir?
5-Proje süresi ve yaklaşık bütçesi nedir?
6-Proje uygulanabilir mi?

PROJE HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ

Proje hedeflerini belirlemek projenin amacına yolculukta bize yol haritası oluşturur. Bu yüzden proje hedeflerini doğru şekilde belirlemek projeyi amacına ulaştırmayı yaklaştırır.

SMART

Bir proje planlama aşamasında SMART kriterleri önemlidir. Mümkün olduğunca projemizi SMART kriterleri çevresinde oluşturmalıyız.

S: Specific (Spesifik): Açık, anlaşılır ve gözlemlenebilir hedeflere ihtiyaç vardır. (Bir hedef belirlerken, hedefin ne, neden ve nasıl olduğunu belirlemek önemli

bir adımdır.)

M: Measurable (Ölçülebilir): Bir hedef ölçülebilir değilse yönetilebilir de değildir. (Proje tamamlanmasındaki kilometre taşlarıdır. Sorular Ne kadar? , Hedefe ulaşıldığını ne zaman ve nasıl anlarım?)

A: Achievable (Başarılabilir): Hedefler gerçekçi ve kaynaklar ayrılmış olmalıdır. Şu anda nerede olduğunuzu ve hedefe ulaşmak için nerede olmanız gerektiğini değerlendirin. Başarı başarıyı getirdiği için ulaşılabilir hedefler koymamız lazım.

R: Relevant (Alakalı): Hedeflerimiz misyon ve vizyonumuza uygun olmalıdır. (Değerli mi?, Doğru zaman mı? Doğru kişi siz misiniz?)

T: Time-Bound (Zaman Sınırlı): Hedefinizi ulaşmak için tarihleri ve hedefe giden yoldaki kilometre taşlarını belirlemelisiniz. (Ne zaman? Bugün ne yapabilirim? )

PROJE KAPSAMI
Projenin başlangıç aşamasında en önemli aşaması proje kapsamıdır.
Proje yöneticisinin sorumluluklarından biri de, yalnızca gerekli işin yapılmasını yani kapsama uygun olarak ve her çıktının belirlenen süre ve bütçe içerisinde tamamlanmasını sağlamaktır.