Ekim 29, 2019

Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler

ile Koray Arikan


Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler

 • Kişi Adları, Kelimeler, Sayılar
 • Harfler, Şekiller
 • Malların biçimi, Malların Ambalajları
 • Ayırt edici reklam sloganları
 • Notaya döküle bilen melodiler
 Marka Olarak Tescil Edilemeyen İşaretler
 • Marka Benzerleri
 • Yanıltıcı İşaretler
 • Herkes Tarafından Kullanılan İşaretler
 • Ülke Bayrakları
 •  Marka İşaretleri
 • Coğrafi Kaynak  Belirten İşaretler
 • Dini Değer ve Sembolleri İçeren Markalar
 • Genel Ahlaka Aykırı Markala
 • Tarihi ve kültürel değerler
Marka Çeşitleri
 • Ticaret Markaları=Malları üreten veya piyasaya sunan işletmeler.
 • Hizmet Markaları=Bir hizmeti diğer işletmelerin hizmetlerinden ayıran markalar.
 • Ferdi Markaları=Gerçek veya tüzel kişinin tek başına ve bağımsız kullandığı markalar.
 • Garanti Markası=İşletmelerin kalitesini ve yöntemlerini garanti etmeye yarayan marklar.
 •  Tanınmış Marka=Piyasada tanınmış ve güçlü bir korumadan faydalanan markalar.
 • Ortak Marka=Bir grup işletme tarafından kullanılan markalar.
 Marka Sahibinin Hakları
 •  Marka sahibi, üçüncü kişilerin izinsiz kullanmasını engelleyebilir.
 • İhtiyati tedbir talebinde bulunabilir.
 • Çalışmaların durdurulmasını talep edebilir.
 • Uğradığı maddi ve manevi zararın giderilmesini talep edebilir.
 • Kullanılan araçları imha veya el konulmasını talep edebilir.
 • Kullanılan araçların mülkiyet haklarının tanınmasını talep edebilir.
 • Üçüncü kişilerde marka sahibine karşı fillerinin marka hakkına herhangi bir zarar vermediğini savunarak dava açabilirler.

 Markanın Tescilinin Avantajları
 • Mal ve hizmetin kaynağını gösterir.
 • Malın kalitesini garanti eder.
 • Mal ve hizmetlerin birbirinden ayrılmasını sağlar.
 • Reklam fonksiyonu olarak kullanır.
 Marka Tescili ve Aşamaları
1.     Şekli İnceleme
o     Markanın başvuru koşulları incelenir.
2.     Esasa İlişkin İnceleme
o    Bir engel yoksa Marka Bülteninde yayınlanır.
o    3 Ay içinde itiraz edilebilir.
3.     Belge Aşaması
o     Red kararına 2 ay içerisinde itiraz edilebilir.
o    Yetkili mahkemede dava açabilir.
Tescil İçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler
1.     Başvuru formu
2.     Marka görseli
3.     Mal ve hizmet listesi
4.     Başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont
5.     Sınıflara ilişkin dekontlar
6.     Vekaletname
7.     İmza sirküleri
8.     Yazılı beyan 
Markanın Kullanılması Zorunluluğu
Tescillenmiş marka kullanılmak zorundadır.5 Yıl içerisinde kesintisiz olarak kullanılmaması marka tescilinin iptaline yol açar.

Markanın Korunması Kapsamı
 Başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır ve koruması süresi 10’ar yıllık sürelerle sınırsız olarak uzatılabilir.