Mart 25, 2019

Kriz Nasıl Yönetilir

ile Koray Arikan
Kriz Nasıl Yönetilir


İlk önce krizi doğru teknik ederek ne olduğunu bilmek lazım o yüzden ilk önce bazı soruları ele alalım.

1)Bu kriz durumunun ana etkeni nedir?

2)Kriz durumun kritiklik seviyesi nedir?

3)Olabilecek en kötü şey nedir?

4)Alternatif çözüm yolları neler olabilir?

5)Kriz durumunun içinde bulunan insanların en çok suçlayacağı kişi kim olacaktır?

6)Kriz sürecinden psikolojik olarak en çok etkilenen kitle kimler olacaktır?

7)Kriz durumundan yararlanmaya çalışacak kimseler var mıdır?

8)Kriz süreci tamamlandıktan sonra hangi bireyler ya da gruplar birbirlerine güvensizlik duyabilirler?

Peki bu kriz döneminde krizi yöneten takımları nasıl oluşturulur.

1)İşletmenin tüm bölümlerinden girdi elde etmek.

2)Muhtemel felaketleri tespit etmek.

3)Potansiyel krizleri belirlemek.

4)Tüm bunlardan işletmenin nasıl korunacağını belirmekler bunlardan bazılarıdır

Peki, kriz döneminde yöneticilerin rolü nedir?
1)Olası kriz sinyallerini yakalaya bilmek.

2)Hem krize hazıklık olmak hem krizden korunabilmek.

3)Kriz anında doğru ve etkili kararlar alabilmek.

4)Kriz yönetimi sürecinde insanları örgütleyebilmek.

5)Kriz yönetimi sürecinde otoriteyi kullanabilmek.

6)Kriz yönetimi sürecinin planlaması yapabilmek.

7)Kriz yönetimi sürecinde doğru ve etkili iletişimi sağlayarak bilgi kirliliğini önleyebilmek.

8)Kriz yönetimi sürecini denetim altında tutabilmek.

9)Kriz yönetimi sürecinde eşgüdüm sağlayabilmek.

10)Kriz döneminden normal duruma geçiş sağlayabilmek.

11)Kriz yönetimi sürecini doğru değerlendirmek ve süreçten ders çıkarmak.

SERTİFİKA İÇİN=Kriz Yönetimi