Haziran 13, 2019

KOSGEB Destekleri

ile Koray Arikan

KOSGEB Girişimçilik Destek Programı 4 alt başlıktan oluşur

 1. Uygulamalı Girişimçilik Eğitim Programı
 2. Yeni Girişimci Desteği
 3. İş Geliştirme Merkezleri Desteği
 4. İş Planı Ödülü
Uygulamalı Girişimçilik Eğitim Programı Nedir?
Bu programı KOSGEB ve KOSGEB ile iş birliğinde olan kuruluşlar yada yükseköğretim kurumları düzenleyebilir.Genel olarak herkes katılabilir.Bu proje gençleri,kadınları ve engellileri hedefler.En kısa 32 saatlik bir eğitim ve atölye çalışmasını içerir.Bu eğitimler tamamen ücretsiz olup yeni girişimci desteğine başvurmak isteyen herkesin girmesi lazımdır.

Yeni Girişimci Desteği

Geri ödemesiz 50 binlik bir hibe alımını gerçekleştire bilirisiniz bu hibeyi size bölümler halinde veriyorlar.
İşletme kuruluş desteği üslimiti 2.000 TL dir.
Kuruluş Dönemi,makine,teçhizat,ofis donanımları ve yazılım desteği  üst limiti 18.000 TL dir.
İşletme Giderleri Desteği 30.000 TL olup geri ödemesizdir toplamda 50.000 TL geri ödemesiz hibe alabilirsiniz.Sabit yatırım desteğinde ise 100.000 TL geri ödemeli olarak size veriyorlar.Kadın girişimci veya engelli girişimci iseniz bulunduğunuz bölgeye göre destek oranlarında değişiklikler oluyor detaylı bilgiler için KOSGEB ‘in kendi sitesine bakabilirisiniz.  
İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Desteği
 İşletmelerin ilk yıllarında kapanma oranı yüksek olduğundan dolayı ilk yılı rahat bir şekilde atlatabilmeleri için belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları, kâr amacı gütmeyen kooperatiflerin İŞGEM kurmasını teşvik etmek amacıyla verilen desteklerdir.Başvuru yapıldıktan sonra eğer hak kazandıysanız sizlere İŞGEM kuruluş ve işletme desteği verilir.
İŞGEM Kuruluş Desteği:Bina tadilatı,mobilya donanım,İŞGEM Yönetim desteğini almış olursunuz ve geri ödemesiz olarak 18 ay boyunca toplam 650.000 TL’ye kadar bir para alabilirsiniz.
İŞGEM İşletme  Desteği:Personel,Eğitim,Danışmanlık,Küçük tadilat desteği alabilirsiniz ve geri ödemesiz olarak 36 ay boyunca 200.000 TL ye kadar bir para alabilirsiniz. Bulunduğunuz bölgeye göre destek oranları değişmektedir.

İş Planı Ödülü
 KOSGEB ile işbirliği yapan üniversitelerde örgün eğitim içeresinde “Girişimcilik” Dersi alan öğrenciler arasında yılda bir defa düzenlenen yarışmadır. İlk 3’e girmiş ve 24 ay içeresinde işini kurma kaydı ile öğrencilere ödül verilir.
Birinciye 15.000 TL  
İkinciye 10.000 TL  
Üçüncüye 5.000 TL 
KOSGEB AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı  
Bu destek yeni teknolojiye ayak uydurarak fikir ve buluşların artmasını ve AR-GE bilincinin yaygınlaştırılması ve ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamalarının yaygınlaşmasını amaçlamaktadır. Bu program iki alt başlıktan oluşmaktadır. Bunlar
 1. AR-GE ve İnovasyon proje süresi 12-24 ay arası değişir.
 2. Endüstriyel uygulama proje süresi en fazla 18 aydır.
Her iki programda kurul kararı ile 12 ay uzatılabilir.
KOSGEB KOBİ Proje Destek Programı
 İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirilmesi, projelendirilen maliyetlerin desteklenmesi ve proje yapabilme kapasitelerini geliştirilmesini amaçlar. Desteklenecek projeler en azından aşağıdaki maddelerden birini sağlaması lazımdır.
 1. İstihdam.
 2. İhracat.
 3. Pazar payını artırmayı hedeflemesi.
 4. Kaynakların etkin kullanımını sağlayıcı olması.
 5. Verimlilik ve kapasite artırıcı olması.
 6. Maliyet düşürücü.
 7. Ürün/hizmet kalitesi yükseltici olması.
 8. Bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı olması.
 9. Kurumsallaşmayı sağlaması.
 10. Müşteri memnuniyetini artırmak.
KOSGEB İş Birliği Güç Birliği Destek Programı
 KOBİ’lerin tek başlarına çözemedikleri sorunları çözüm bulamak için bir araya gelmesine ve destek bulmasını hedefler. Tesis edilecek proje ortağı işletmeler kurulacak işi kendilerine verebilirler, ortak olabilirler veya kendi haklarından fes edip bir ortağın bünyesinde çalışabilir.
Peki hangi konuda destekler alabiliriz?
 • Makine
 • Teçhizat ve donanım
 • Proje ile ilgili personel
 • Hukuki ve mali danışmanlık
 • Fizibilite çalışma giderleri
 • Proje ile ilgili ham madde ve malzeme
 • Proje ile ilişkilendirilmiş diğer giderler
KOSGEB TEKNOPAZAR 
 Programın amacı teknoloji tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarda yer edinebilmesi,projenin ticarileştirilmesinde ve teknolojik ürüne yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesini hedefler.Yurt dışı ve içine destek oranı %100 olup destek süresi 12 aydır.
Başvuru şartları şunlardır.
 1. Teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler, 
 2. Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler
 3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler olması gerekir
 Kısaca özet geçmemiz gerekirse
 • KOSGEB Tekno pazar
 • KOBİ Proje
 • Genel Proje Desteği
 • Gelişen İşletmeler Piyasası
 • Tematik Projeler
Bu 5’i geri ödemesiz hibe edilebilir proje destekleridir.KOSGEB sitesine bakarak daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Güncel bilgiler için ise Destekler
 • Girişimcilik-Sabit Yatırım Desteği 
 • AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı  
Geri ödemeli desteklerdir.