Mayıs 31, 2019

KOBİ’lerde Ulusal ve Uluslararası Marka Tescil Süreçleri ve Marka Koruma

ile Koray Arikan

Marka yaratmak, yönetmek ve markalaşma sürecinde unutulmaması gereken en önemli adıma geldik. Bu adımı eğer ihmal edersek uğraştığımız her şeyin boşa gitmesine sebep olabiliriz. Bu adım Markanızı Tescillemek ve Korumaktır.


 Ulusal Marka Tescili İçin Kimler Başvurabilir?
Türkiye sınırları içerisinde ikametgâhı olan veya ticari bir uğraşta bulunan gerçek yada tüzel kişiler marka tesciline başvuruda buluna bilirler. Detaylı bilgi için Türk Patent Kurumunun sitesini incelemenizi tavsiye ederim.

Ulusal Marka Tescil Başvuru Süreci
Marka başvurusu yapılır uzman incelemeden geçer ortalama olarak 6-7 ay civarında uzmanlar tarafından ret kararı gelebilir gelen karara itiraz edebilirsiniz. Herhangi bir sorun olmazsa TÜRKPATENT tarafından yayımlanan Markalar Bülteni’nde yayımlanır.
Bültende kalma süresi 3 ay olup bu süre içerisinde itirazla karşılanabilir. İtiraz alındığında buna karşı savunma şansınız ortaya çıkar. Savunmanız kabul edilmezse başvurunuz ret edilebilir. Savunmanız kabul edilir yada hiç itiraz almazsanız marka tescil belgesi gönderilir. Tüm bu süreç ortalama 12-14 ay sürer. Markanın koruması e-imza ile başvuru formu doldurulduğu andan itibaren başlar.

Uluslararası Marka Tescili
Madrid Protokolü=Türkiye’nin de içinde bulunduğu bir protokoldür. Bu protokol eğer ülken markanı tescil ettiyse bu protokole uyan bir çok ülke tarafından kabul edilmiş sayılır. Ülkemiz 1999 da dahil olmuştur. Düşük maliyetli ve 10 yıl geçerliliği vardır.

AB Topluluk Markası=Türkiye’deki kişi ve kurumlar başvuruda yapabilir. AB topluluk markasına üye olan tüm ülkelerde gecerlidir.10 yıl geçerlidir ve başvurular ise AB ülke ofislerinden yapılır. AB markası sahibine AB’nde etkin ve eşit etkiyle sahip bir marka hakkı sağlar.
Madrid Protokolü’ne Göre Marka Tescil Süreci
 Türk Patent Ofisine başvuru yapılır. Türk Patent Ofisi başvuruyu Uluslararası Büroya iletir,
ilettiği tarih aynı zamanda uluslararası tescil tarihi olarak Uluslararası  Sicile kayıt edilir.
Uluslararası Büro, marka korumasının talep edildiği taraflara bildirimde bulunulur.Tescil talep edilen her ülke kendi yasalarına göre inceleyip kabul yada red eder.Red etme süresi 12aydır ama 18 aya kadarda çıkabilir.

AB Topluluk Markası Tescil Süreci

 Başvuru AB üye ülkelerinin ofisleri aracılığıyla yapılır. Yapılan başvuru topluluğa üye olan bütün ülkelerde ayrı ayrı incelenir eğer her hangi bir ülke başvuruya itiraz ederse marka başvurusu reddedilir. Bir engel bulunamamışsa başvuru yaklaşık 3 ay sonra Topluluk Marka Bülteni’nde yayımlanır. Sonraki 3 ay itiraza açılır. İtiraz gelmişse AB ofisleri yaklaşık 5 ay içerisinde itiraz ile bilgi verir. Bu durumda firma ile anlaşmaya, Başvurusunu geri çekebilir ya da itiraza cevap verilir.

 
Marka Tescilinde Mutlak Ret Nedenleri
  •  Tescil edilmiş marka veya tescil başvurusu yapmış bir marka ile ayır edilemeyecek kadar benzerlik olması.
  •  Tanımlayıcı işaretler sıfatlar kullanılamaz.(Yüzük,Anti-alerjik,gıda)
  • Ticari alanda herkes tarafından kullanılan veya ayırt edici işaretler kullanılamaz.(Sanayi,Hizmet,Aşcı vb.)

  • Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucunu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler kullanılamaz.(Pelikan kalem kalem logosuna kullanmaz)
  • Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar kullanılamaz.
  • Kürtürel,tarihi değerler içeren markalar red edilir.(Mevlana, Atatürk silueti gibi olanlar)  
  • Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar kullanılamaz.