Mayıs 27, 2019

KOBİ Nedir?

ile Koray Arikan

KOBİ kelimesinin açılımı, küçük ve orta boy işletmeler demektir.Aslında çevremizde olan işletmelerin bir kısmı.KOBİ’lerin, resmi literatür tanımı şu şekildedir; “250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk lirasını aşmayan işletmelerdir.”.Kobi işletmek büyük risk işidir aslında ekonomik krizden en çok etkilenler büyük firmalar yerine kobilere olur.

KOBİ Kimdir?

Mikro İşletme:10 kişiden az yıllık çalışan İstihdam eden ve yıllık bilançosu 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

Küçük İşletme:50 kişiden az yıllık çalışan İstihdam eden ve yıllık bilançosu 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

Orta Büyüklükteki İşletme:250 kişiden az yıllık çalışan İstihdam eden ve yıllık bilançosu 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.


Bir Kobinin Özellikleri

 1. Teknolojik yeniliklere yakından inceleyip onlara ayak uydura bilmek.
 2. Az bir yatırım yaparak çok üretim ve çeşitlilik sağlamak.
 3. Değişen piyasaya hızlı ayak uydurabilmesi.
 4. Yeni iş alanları yaratmayı hedeflemeli.
 5. Rekabetleri tetikledikleri için ekonomik dinamizmi sağlamaları    

Kobi’lerin Önemi
Kobi’ler günümüzde ekonominin büyümesindeki en önemli etkenlerden biridir.Kobiler piyasadaki farklılığı ve istihtam desteğiyle beraber piyasayı genişletip rekabet oranını artırmaya başlıyor.Büyük şirketler artık ben büyüdüm bu bana yeterli diyemiyorlar arkalarından gelen kobiler onları her an yakalamak için peşlerindeler.Bu olay hem kobilerin hemde şirketlerin işine gelmiş oluyor.Kobiler kendilerini şirketlere satarak hem karını yükseltiyorlar hemde kendilerini geliştirmek için sermaye alıyorlar.Şirketler ise piyasadaki değerlerini artırıp kendi alanları veya alanlarının dışındaki bir yere yartırım yapıp ve yatırımdan kazanç sağlamış oluyorlar.Kendi marka ve piyasa değerini artırmış olurlar.

 

KOBİ İşletme Türleri Nelerdir?

Kobilerin çalışan sayıları ve mali bilgileri dikkate alındığında, diğer işletmeler ile olan sermaye veya oy hakkına göre bağımsız, ortak ve bağlı işletmeler olarak 3’e ayrılırlar.

Bağımsız işletmeler şu şekilde tanımlanır:

 • Başka bir işletmenin % 25 veya fazlasına sahip değilse;
 • Herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşunun % 25 veya daha fazla hissesine sahip değilse;
 • Birkaç bağlı işletme tek başına veya müştereken işletmenin % 25 ve daha fazla hissesine sahip değilse;
 • Konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir işletmenin hesaplarında yer almıyorsa, bu sebeple bağlı bir işletme değilse; bağımsız işletmedir.

Ortak işletme şu şekilde tanımlanır:

 • Tek başına veya bağlı işletmeleriyle birlikte bir işletme üzerinde hakim olmuyorsa,
 • Başka bir işletmenin oy hakları veya sermayesinin % 25 ile % 50’si arasında söz hakkı bulunmuyorsa,
 • Kendi oy hakları veya sermayesi üzerinde % 25 ile % 50’si arasında başka bir işletmenin söz hakkı bulunmuyorsa ortak işletme sayılır.
 • Ortak işletmelerde esas alınan nokta, sermaye ve oy haklarıdır.

Bağlı işletmeler şu şekilde tanımlanır:

 • Bir başka işletmenin sermaye ve haklarının çoğunluğuna sahip,
 • Bir başka işletmenin yönetim, yürütme veya denetim kurulu üyelerinin atanması veya azledilmesi yetkisine sahip,
 • Bir başka işletmenin hissedar veya ortağıysa ve diğer hissedar veya ortaklarla yaptığı anlaşmalarda tek başına söz sahibiyse bağlı işletmedir. Bu şartların en az birini yerine getirmesi gerekmektedir.