Ocak 15, 2019

Kişiler Arası Anlaşmazlık Yönetim Stratejileri

ile Koray Arikan


Kişiler Arası Anlaşmazlık Yönetim Stratejileri  

1)kaçmak 
2)kavga etmek 
3)Konuşmak 
4)güç kullanmak 
5)Sözlü saldırıda bulunmak
6)Tartışmak

Anlaşmazlık Çözümünde Yaklaşımlar 

Pozitif anlaşmazlık
1)uzlaşma 
2)Yumuşatma 
3)Problem Çözme 
4)Görüşme 
5)Yeniden yapılandırma 
6)Karşınızdaki bireyi dinleme

Negatif anlaşmazlık
1)Rekabet
 2)Taviz verme
 3)Zorlama 
4)Baskı yapma 
5)Suçlama
 6)Susturma 
7)Kaçınma 
8)  Hükmetme 
9)Kaçınma 
10)Pazarlık yapma
Anlaşmazlık çözümlünde iletişim Özellikleri

Destekleyici İletişim Özellikleri
1)Tanımlayıcı Konuşma
2)Kendiliğinden davranış 
3)Empati 
4)Eşitlik
 5)Geçicilik

Destekleyici olmayan İletişim Özellikleri

1)Susturmak
 2)Suçluluk
 3)Genelleştirmek
 4)Akıl okuyuculuk 
5)Tuzak kurmak
 6)Konuyu değiştirmek 
7)Alay etmek 
8)İnkar etmek