Nisan 5, 2019

İNOVASYON NEDİR?

ile Koray Arikan

İNOVASYON NEDİR?
Yeni ve değişik bir şeyler” yapma amacı ürün, hizmet, süreç, yöntem, uygulama, iş modeli gibi yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.
Fikirlerin katma değer yaratan ürün, metot veya hizmetlere dönüştürülmesidir.
İnovasyon aşamaları 2 farklı aşamadan oluşur.
1.       Yeni ve Yaratıcı Fikirlerin Ortaya Çıkması.
2.       Fikirlerin Hayata Geçirilmesi.

İNOVASYON SÜRECİ
1)Fikir Toplamak
      a)Yaratıcılığın kullanıldığı aşamadır.
      b)Kurum içi ve dışı kaynaklardan elde edilebilir.
      c)Farklı sektörlerden uyum sağlayabilir.
2)Fikirleri Yönetmek
      a)Korunma
      b)Gelişme
      c)Hakları saklanmalıdır
3)Başarılı Olanları Seçmek
      a)Değerlendirme yapıp başarılı olabilecekleri seçmek
      b)Sonradan kullanabilir olabileceğinden saklanmalıdır.
4)Uygulama
      a)Prototip yapılır
      b)Seri üretim için uygunluğu tartışılır ve uygunsa üretime geçilir.
      c)Ürün başarılı ise inovasyondur.
     
Fikir Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
1)Yaratıcılık eğitimleri verin.
2)Yaratıcılığı tetikleyen ve artıran ortamlar oluşturun.
3)Personeli motive edin.
4)Ortaya çıkan fikirleri geliştirilmesi ve ölçülmesi için sistemler oluşturun.
İş Fikirlerinin Değerlendirilmesi için Kendimize Sormamız Geren Sorular
      a)Gerekli mi?
      b)Neyi çözüyor?
      c)Özgün mü?
      d)Sürdürülebilir mi?
      e)Risk var mı?
      f)Kısıtlar neler?
      g)Pazar hazır mı?
      h)Ne zaman?


Oslo Kılavuzuna Göre 4 İnovasyon Örneği

1)ÜRÜN İNAVASYONU=Önemli ölçüde iyileştirilmiş mal veya hizmet türü.
2)SÜREÇ İNAVASYONU=Üretim ve teslimat yöntemleri için geliştirmeler.
3)PAZARLAMA İNAVASYONU=Ambalajında, fiyatında, tanıtımında önemli değişiklikler olması temel amacı satışları artırmak pazarda yeniden konumlandırmak müşteri memnuniyetini artırmak.

4)ORGANİZASYONEL İNAVASYON=Maliyetleri düşürmek veya iş yerinde ki performansı artırmak için iş uygulamalarında yeni bir organizasyonel değişiklik uygulanması.


İnovasyon Yöntemleri
1)KAPALI İNAVASYON=Kendi olanakları ve kaynaklarını kullanan İnovasyon türüdür. Şirket dışına fikirleri çıkartamazsın saklı kalmalıdır
2)AÇIK İNAVASYON=Bilgi, model, patent gibi faydalı geliştirilmeye açık dışarı ya açık şekilde sunulup geliştirilmesine yardımcı olan İnovasyon türüdür. Şirket dışından da fikirler alabileceğimiz türdür.
3)TERS İNAVASYON=Gelişmekte yada gelişmekte olan düşük maliyetli ürünleri satabilmekdir.Satın alma gücü düşük olan ülkelere pazarlama yöntemidir.
Başarılı İnovasyon Yapmak için Gerekenler
1)İnovasyon Yönetimi
2)Teknolojiyi yönetmek
3)İş süreçlerini yönetmek
4)İnsan ilişkilerini yönetmek
5)Organizasyonel Beceriler
6)Pazarı tahmin etmek
7)Teknolojik bilgileri takip etmek
8)Sağlıklı işbirlikleri kurmak
İnovasyon Kültürü Oluşturmak
1)Firmanın yazılı bir stratejisi olmalı ve sorunsuz bir şekilde uygulanmalı.
2)İletişimi sağlam ve karşılıklı olmalı ve uygulanabilmeli(Firma içi ve dışı).
3)Sağlıklı işleyen bir mekanizma kurulması ve işletile bilmesi.
4)Firma içi inovasyonu desteklen bir kültür olmalı ve sürdürülebilir bir ortam olması.
 

İnovasyonda Karşılaşılan Zorluklar
1)İyi Bir Fikir Bulmak==Bir fikir havuzunuz olsun ve oluşan havuzdaki fikirleri çok iyi değerlendirin.
2)Hayal Kırıklıkları==Bir fikre can vermeye çalışıyorsunuz ve olmayacak diye umutsuzluğa düşmeye başlıcanız o yüzden motivasyonunuzu her zaman yüksek tutun.
3)Yeniden Denemek==Olumsuz olduğunu veya başarısız olduğunuzu düşündüğünüzde ayağa kalkıp tekrar başlamalı ve hatalarınızı bulmanızı onları düzelterek tekrardan başlamalısınız.
4)Müşteriyi Yakalamak==Müşteri yakalayıp piyasa sizi yutmuyorsa İnovasyon yapılmış demektir.
5)Rakipleri Yenmek==Yaptığın işi severek yaptığında karşındaki rakiplerle yarışmak açısından önemlidir.
6)Zamanlama Zorluğu== Fikrin çok iyi olması yetmiyor zamanlamayı da göze alacaksın.
7)Maliyet Baskısı=Belirsiz bir işe giriyorsunuz inovasyonun maliyetini belirlemek zordur bu yüzden her koşulda risk vardır.
8)Sponsorluk ve finansman baskısı==İnovasyonun geliştiğini ya da zaman aşımına uğradığını gördükleri an destekleyici veya finans desteğini kimden alıyorsanız size baskı yapacaktır.
SERTİFİKA İÇİN=İNOVASYON