Temmuz 2, 2019

İhracata Yönelik Destekler

ile Koray Arikan

 İhracata Yönelik Destekler, İhracata Hazırlık, Pazarlama ve Markalaşma olmak üzere üç başlıkta toplanmıştır.İhracata Hazırlık Destekleri
1.     UR-GE Destekleri
o    İhtiyaç Analizi
o    Eğitim Danışmanlık Tanıtım
o    Yurt Dışı Pazarlama
o    Alım Heyeti
o    İstihdam
o    Bireysel Danışmanlık
2.     Pazara Giriş Belgeleri Desteğidir.
o    ISO Belgeleri
o     CE İşareti
o    Tarım Ürünlerine ilişkin Analiz Raporları ve Sağlık Sertifikaları
o    Uluslararası Nitelikteki Diğer Pazara Giriş Belgeleri
 Pazarlama Destekleri
1.     Pazar Araştırması 
o    Yurt Dışı Pazar
o    Pazara Giriş
o    Sektörel Ticaret Heyeti-Alım Heyeti
o    E-Ticaret
2.     Fuarlara Katılım 
o     ORGANİZATÖRLE KATILIM
§  Katılım bedeli
§  Temsilci ulaşım masrafları
o    BİREYSEL KATILIM
§  Boş alan kirası
§  Stant kurulumu
§  Nakliye
§  Temsilci ulaşım masrafları
3.     Yurt Dışı Birim Desteğidir.
o    BİRİM DESTEKLERİ
§  Ofis Kirası
§  Mağaza Kirası
§  Depo Kirası
§  Showroom Kirası
§  Reyon Kirası
o    MARKA DESTEKLERİ
§  Marka Tescili
§  Marka Koruma
o    TANITIM DESTEKLERİ
§  Görsel ve Yazılı Tanıtım
§  TV/Radyo Reklamları
§  Billboard Reklamları
§  Sponsorluk
§  Web Sitesi Tasarımı
§  Firma Katalogları
§  Eşantiyon Malzemeleri 
§  Dijital Reklamlar
 Markalaşma Destekleri
1.     Tasarım
o    Tanıtım
o    Reklam
o    Pazarlama
o    İstihdam 
o    Patent
o    Faydalı Model
o    Tasarım Tescili
o    Danışmanlık
o    Birim Kirası
2.     Marka-Turquality 
o     Patent,marka,tasarım tescili
o    Sertifikasyon maliyetleri
o    İstihdam maliyetleri
o    Tanıtım maliyetleri
o    Yurt dışı birim maliyetleri
o    Danışmanlık giderleri
Güncel bilgiler için=https://www.ticaret.gov.tr/