Kasım 4, 2019

Fikri Haklarda Açılabilecek Hukuk Davası Türleri

ile Koray Arikan

Fikri Haklarda Açılabilecek Hukuk Davası Türleri.
 Kusur ve zarar yönünden olmak üzere ikiye ayırabiliriz.

 1. Kusur ve zarar koşulu aranan davalar.
  1. Maddi tazminat davası.
  2. Manevi tazminat davası.
 2. Kusur ve zarar koşulu aranan davalar. 
  • Tespit davaları .
  • Tecavüzün önlenmesi davası.
  • Telif tazminat davası.

 Fikri Haklarda Eser Olmamasına Rağmen Açılabilecek Dava Türleri
Kişi haklarına dayanan ve Haksız rekabete dayanan davalar olarak ikiye ayrılır.

  1.  Kişi Haklarına Dayanan Davalar
   • Mektup,hatıra,ve buna benzer yazıların kullanılması.
   • Resim ve portlerin kullanılması.
  1. Haksız Rekabete Dayanan Davalar
   •  Eserin ad ve alematlerinin çoğaltılmış şekilde kullanılması.
   • İşaret,resim ve seslerin kullanılması.

   Fikri Haklara Tecavüz Suçları
   Eseri, icrayı, fonogram yapımı hak sahibinin yazılı izni olmadan; işlemek, temsil etmek, çoğaltmak, değiştirmek, dağıtmak, umuma iletmek gibi seçimlik fiillerle fikri hak ihlali söz konusuysa, FİKRİ HAKKA TECAVÜZ söz konusudur. 
  FSEK’de(Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ) fikri hak ihlalleri bakımından suçlar;

  • Mali hak ihlali
  • Manevi hak ihlali olarak düzenlenmiştir.

  Mali Haklara Tecavüz Niteliğindeki Eylemler.

  1.  Bir eseri hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın; işlemek, temsil etmek, çoğaltmak, değiştirmek,  dağıtmak, yayımlamak, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla kamuya iletmektir.
  2.  Hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri; satışa arz etmek,satmak, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yaymak, ticarî amaçla satın almak, ithal veya ihraç etmek, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulundurmak ya da depolamak, eylemleri suç olarak tanımlanmıştır.

  Manevi Haklara Tecavüz Niteliğindeki Eylemler .

  • Başkasına ait esere,kendi eseri olarak ad koyma.
  • İktibasta bulunmak.
  • Kamuya açıklamada bulunmak.
  • Aldatıcı nitelikte kaynak göstermek.
  • Bir eseri çoğaltmak,dağıtmak,yaymak veya yayımlamak.