Temmuz 16, 2019

Faydalı Model Nedir?

ile Koray Arikan

Faydalı Model Nedir?
Faydalı model, teknik alanda geliştirilen buluşlara verilen belgenin adıdır.
Buluş basamağı olarak nitelendirilmeyecek teknolojik ilerleme kaydeden küçük buluşları korumak amacıyla verilir. 
Faydalı Modelin Patentten Farkları
  Faydalı model koruması daha hızlı basit ve ucuz olması özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerin buluş yapmalarını ve bunları sanayiye uygulamalarını kolaylaştırmaktadır.Taklit edilme tehlikesine karşı koruma amaçlıdır.Patent korumasından daha hızlı şekilde düzenlenmiştir.Buluş için hem faydalı model hemde patent belgesi alınamaz.

Bir Buluşun Faydalı Model Verilerek Korunabilmesi İçin Gerekli Kriterler
Yenilik=Türkiye ve Dünyanın herhangi bir yerinde,yazılı,sözlü yada uygulanarak açıklanmamış olmak anlamındadır.
Sanayiye Uygulanabilirlik= Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.
Kısacası yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerinin bulunması, faydalı model belgesi alabilmek için yeterlidir. 
Faydalı Model Sahibinin Hakları
 Faydalı modeller için patente uygulanan kurallar geçerlidir
  •  Ülke içi tekelçi olma hakkı.
  •  Başvuru süresinden itibaren 10 yıl boyunca korunur.

 Faydalı Model Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

  1.  Başvuru dilekçesi
  2. Tarifname
  3. İstemler
  4. Resimler
  5. Özet
  6. Ücretin ödendiğini gösteren belge