Temmuz 16, 2019

Eser Sahibi Kimdir?

ile Koray ArikanEser Sahibinin Kimdir Ve Hakları
Eseri meydana getiren kişidir.Romanı, şiiri, senaryoyu, bilgisayar programının/veritabanının kaynak kodlarını yazan; fotoğrafı çeken; resmi, heykeli yapan; mimari eserin çizimini gerçekleştiren, v.b. kişi ya da kişilerdir.

Mali ve manevi haklar olmak üzere 2 tane hakkı vardır.
Manevi Haklar 
 Eser sahibinin eseri istediği yer ve zamanda 
  • Kamuya sunma
  •  Adının belirtilmesini isteme
  • Değişikliği önleme haklarıdır.
Mali Haklar
Eser sahibine ekonomik olarak yararlanma yetkisi veren haklardır.
  • İşleme 
  • Çoğaltma
  • Yayma
  • Temsil
  • Umuma iletim haklarıdır
Bu haklar başkaları tarafından ihlal edilmesi halinde hukuk davası açarak haklarının korunmasını isteyebilirler ya da tazminat talep edebileceği, şikayet yoluyla ceza davası açılmasını talep edebilir.


Eser Sahipliğinde Kural
Birden fazla kimse tarafından meydana getirilen eser ayrılmaz bir bütün teşkil ediyor ise eserin sahibi, onu meydana getirenlerin birliğidir. Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça, çalışanların işlerini görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki haklar işveren tarafından kullanılır.
Eserlerin Korunma Süresi
Eser sahibini yaşadığı sürece ve ölümünden 70 yıl daha devam eder. Eğer birden fazla eser sahibi varsa; yaşayan son eser sahibinin ölümünden itibaren 70 yıl daha devam eder.
Eser Sahibinin Yararlanabileceği Hukuki Koruma
Eser veya hak sahibi üçüncü kişilerin izinsiz olarak; fikri haklarını ihlal etmesi halinde ihlalin engellenmesini talep edebilir. Eser veya hak sahibi mahkemeden ihtiyati tedbir talebinde bulunabilir Bulunduğu takdirde ihlalin önlenmesini, ortadan kaldırılmasını veya ihlal yüzünden maddi ve manevi zararın karşılanmasını talep edebilir. İhlal halinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunabilir ve ceza talep edebilirler. Bu şikâyeti öğrenme tarihinden itibaren 6 ay içeresinde başvurması  gereklidir.