Eylül 3, 2019

Endüstriyel Tasarım Nedir?

ile Koray Arikan

Endüstriyel Tasarımlar

 Günlük hayatımızın her anında bize eşlik eden, hayatımızı kolaylaştıran her türlü ürün veya ürün parçaları; hayatımıza renk katan, estetik duyularımıza hitap eden desenler, süslemeler endüstriyel tasarımdır. Örneğin; su içtiğimiz bardak, sinemaların tanıtım afişleri, giysilerimizin desenleri, hesap makinemiz, klavyemiz, sandalyemiz, ceketimiz, arabamız, trafik levhaları, saatimiz, oyuncaklar veya gözlüğümüz buna örnek verilebilir.

Endüstriyel tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür. Ürünlerin ambalajları, desenler, mobilya modelleri, makine ve araç tasarımları, araçların yedek parçaları tasarım tesciliyle koruma altına alınabilmektedir.

Endüstriyel Tasarımların Tescil Edilme Nedenleri

 • Taklit veya kopyalanmaktan korunma
 • Kopya algısını engellemek
 • Firma politikası
 • Firma prestiji
 • Firmalardan ayrılabilme

 Endüstriyel Tasarım Tescil Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 • İmzalı başvuru formu
 • Görsel anlatım
 • Ücret
 • Vekaletname
 • İmza sirküleri
 • Rüçhan belgesi

Rüçhan=Bir şirketin mevcut pay sahiplerinin, şirketin Bedelli Sermaye artırımı yapılması durumunda oluşacak olan yeni payları öncelikli olarak satın alma hakkı ‘’rüçhan hakkı’’ olarak tanımlanır.  

Endüstriyel Tasarım Belgesi Alma Süreci

 1. Tescil başvurusu yapılır.
 2. Ürün için gerekli belgeler 
 3. Ürünün endüstriyel tasarıma konu olup olmadığını değerlendirme
 4. Uygunsa Endüstriyel Tasarım Bülteninde yayınlanır
 5. 6 ay içeresinde itiraz edilmezse veya itiraz reddedilirse endüstriyel tasarım belgesi verilir.

  

Endüstriyel Tasarım Tescil Süreci

 • Gerçek veya tüzel kişiler tasarım belgesin talebinde bulunabilirler
 • Kayıt ve yayın(Tasarımı üreten, satan, piyasaya sunan, ticari amaçla kullananlarda tescil başvurusunda bulunabilirler)
 • İtirazlar
 • Belgelendirme 

 Endüstriyel Tasarım Belgesi Sahibinin Hakları

 • Tekelci Hak
 • 5 yıl koruma sağlar 5 yılda bir uzatarak da 25 yıla kadar koruma sağlar.