Nisan 30, 2019

Çalışan Seçme Sürecindeki Aşamalar

ile Koray Arikan
Çalışan Seçme Sürecindeki Aşamalar
 1. Özgeçmiş incelenmesi
 2. Telefon ile Mülakat
 3. Testler ve Oyunlar(Ölçme değerlendirme şu durumda kalırsan ne gibi tepkiler veririsin vb.)
 4. Mülakat (yüz yüze görüşme)

En İyi Çalışan Seçme Yöntemleri
En az kullanılandan en çok kullanılanıma doğru sıralı.
 1. %19 ile Yapılandırılmış mülakatlar önceden hazırlanılış belli verilerin toplanacağı mülakat türü.
 2. %39 ile Kişilik testleri açık pozisyonda  bulunması gereken kişilik özelliklerine göre uygun adaylar bulmaya yöneliktir. ÖRN=Yönetici için liderlik özelliği belirgin olması lazım.
 3. %53 ile Yetenek testleri adayın becerilerini sınamak için yapılan testlerdir. ÖRN= Yazılım firması için kısa sürede yazılabilecek bir kodu yazdırma veya koddaki hata alanların bulup düzeltme.
 4. %48-61 ile Davranışsal Görüşmeler acık pozisyon için davranışsal performans özelliklerine göre seçilmesi.
 5. %65 ile Değerlendirme merkezleri birden fazla değerlendirme yöntemini kullanılmasını kapsar. Mülakatlar,testler,oyunlar vb.
Özgeçmiş İnceleme

Özgeçmişe Nasıl Ulaşılabilir

 1. Doğrudan başvuranlardan sağlayabilirsiniz.
 2. Referans ile gelenlerden sağlayabilirsiniz.
 3. İş ilanına başvurulardan sağlayabilirsiniz(okul,dernek,gazete)
Özgeçmiş Nasıl İncelemeliyiz
 1. Tarihsel boşluk=Okul,mezuniyet,askerlik ve iş deneyimleri arasındaki tarihsel boşluk var mı ?
 2. Görev tanımları açık=Görev tanımları açıkça yazılmış mı? Neler yapabileceğini biliyor muyuz?
 3. Aranan pozisyonla örtüşüyor=Aradığımız pozisyon ile denk mi yoksa eksikliklerimi var.
 4. İş yerene/servis güzergâhına yakın oturuyor=Farklı bir şehirde yaşıyor mu taşınma durumunda ne yapacağı ön yazıda belirtmiş mi?
 5. Referanslar=Adayın referansları arasında tanıdığınız bir isim var mı ya da sektör ile alakalı bir isim var mı?
 6. Burs veya ödülleri var=Okul ve iş hayatında ödül veya burs var mı?
Telefon ile Mülakat
Aday hakkında tam bilgi almak anlamada değildir özgeçmişini değerlendirme esnasında eksik bilgileri tamlamamıza ve  bazı sonuçlara varmamıza yarar.

Telefon ile Mülakat dikkat etmemiz kuralar

 1. Kendizi,unvanınızı ve hangi şirket adına aradığınızı söylemek.
 2. Adayın başvuru yaptığı kanalı ve hangi pozisyon için hangi tarihte başvuru yaptığını da ekleyin.
 3. Adaya başvurusu ile ilgili konuşmak için müsayit olup olmadığını sorun.
 4. Gerektiği yerlerde neşeli ve güçlü sesinizi karşı tarafa iletmeye çalışın.
 5. Konuşmanın sonuna gelindiğinde adaya telefonla veya e-posta ile olumlu olumsuz dönüş yapacağınızı söyleyin.
Testler ve Oyunlar
 1. Yetenek Testleri=Sözel,göresel ve sayısal anlamda zihinsel gücünü ölçmeyi hedefler.ÖRN=zeka testleri vb.
 2. İlgi Testleri=Adayın ilgisini nelerin çektiğini bulmak ve kariyer, iş tatmini, mesleki sorulara yanıt aramaktır.
 3. Kişilik Testleri=Kişilik özelliklerini değerlendirmeyi hedefler bir sınav değildir adaya belli olaylar verilir ve bu olaylara nasıl bir tutum sergileyeceği çoktan seçmeli şekilde sunulur. Testin sonucunda ise ikna becerisi,liderlik,sosyallik vb. pek çok tutum ortaya çıkar.
 4. Teknik Testler=İşin yapılma becerisini,bilgisayar kullanım becerisi, yabancı dil gibi ölçümlerde kullanılır.
 5. Gelen Evrak Sepeti Uyg.=Kendilerini yönetsel bir pozisyonda oldukları varsayılır. Kısa yazılmış gelen evraklar incelenerek verilen süre içerisinde değerlendirme ve yanıtlamaları istenir. Bu uygulamayı genellikle yöneticilerle birlikte yapılması daha verimlidir.
 6. İşletme Oyunlar=Daha çok üretim sorunlarına çözmeye yönelik oyunlar hazırlanır.
 7. Grup Tartışması=Birden fazla adayla bir odaya girilir ve bir tartışma konusu verilerek takım içindeki davranışları ölçülür.
Bazı testler yapılırken uzun sürme olasılığı olacağından adayı önceden bilgilendirmemiz gerekir.

Testler ve Oyunlar Uygulayamazsak

 1. Tür Grup Tartışması yönetimini kullanabilir kendi personelinizin yardımıyla yapabilirisiniz aslında bir münazara şeklindedir 10 kişilik grup olarak odaya alalım ve onları 2 ayrı gruba bölelim sonra iki gruba da konuları verelim ve kendi aralarında konuyu savunmak için işbirliği yapmalarını sağlayın sonrasında konuyu karşılıklı tartışmalarını sağlayalım. Bu sırda bizde adayların liderlik, grup içi davranışları, etkili dinleme, ikna etme vb. özelliklerini gözlemleyelim
 2. Tür Grup Tartışması her adayı yanındaki kişi ile eşleştirelim ve birbirlerinden öğrenmeleri için 5 konu seçin ve bu konuları tüm gruba anlattırın bu sayede adayların topluluk karşısında konuşma, kendini tanıma ve ifade etme özelliklerini özlemleriz.
Mülakat Nedir?
Amacı olan iki yönlü iletişimin gerçekleştiği bir görüşmedir.
Mülakatlarda Yapılan Hatalar
 1. Yönlendirme yapılmaması aday heyecanlı ve ilk defa çalışma yerine geliyorsa yerleri karıştırabilir geç gelebilir bunları engellemek için ya güvenliğe yada adayı birinin karşılaması veya yönlendirmeyi sağlamalıyız.
 2. Bilgileri gözden kaçırmayın adaylar hakkında bilgilendirilmeye ve adayın hangi pozisyona başvuru yapacağını öğrenin çünkü aday geldiğinde siz A pozisyonu için gelmiştiniz deme Hayır ben B pozisyonu için gelmiştim derse bu şirketinizi ve sizi kötü gösterir ilk izlenim için kötü bir başlangıç yapmış olursunuz.
 3. Referanslar ile ilgili ön yargılı yaklaşmayın onun yerine referansları hakkında bilgi edinmeye bakın.
 4. Adayların verdiği yanıtları yanlış yorumlamaktan uzak durun gerekirse teyit için tekrardan sorun.
 5. Adayı dinlememek en büyük hatalarınızdan biri olur. Görüşme sırasında başka bir iş ile uğraşmayın ve adayla ilgilenmeye çalışın çünkü mülakatlar iki taraf için ayrılmış bir görüşmedir.
 6. Zamanlama hataları mülakatları elinizden geldiğince toplantılarınızdan sonra veya aralarına uzun boşluklar koyarak ilişkilendirin çünkü mülakatın ne kadar süreceğini bilemezsiniz hem sizi işinizden alı koymaz hem de aday ve sizin için daha verimli geçmiş olur.
Mülakat Adımları

1)Mülakat öncesi hazırlık

*Sesiz bir oda ve gürültü kaynaklarından uzak olmasını sağlayın.
*Oturma düzenini ayarlayın ve ikramları ona göre ayarlayın.

    a)Görev tanımı ve özellikleri kontrol et=Pozisyon hakkında konuşulacakları bilme adayın yeteneklerini tespit etme.
    b)Görüşmenin ana noktalarını tespit et.
    c)sorulacak soruları planla.
    d)Yeterli zaman ayır.
    e)Başvuru formunun eksiksiz doldurulması.
    f)Fotoğraf
    g)Ek: Özgeçmiş

2)Karşılama

Gelen adaya sıcak bir karşılama ile karşılık verin gülümseyin el sıkışın ve kendinizi tanıtın.
Başlamadan önce mülakatın içeriğini anlatın ve mülakat sırasında notlar alacağınızı söyleyin.

3)Görüşme

    Görüşme Türleri

 •     Planlı Görüşme=Konuşulacak konular önceden hazırlanır aday bilgi almak için sorular sorar.
 •     Baskıcı Görüşme=Stresli bir ortam bilinçli olarak yaratılır ve adayın davranışları gözlemlenir.
 •     Kurul Görüşmesi=birden fazla personel adaya sorular sorar genellikle üst seviye pozisyonlar için bu yolu tercih ederler.
 
    Görüşmede Hangi Konular Sorulur?
 • Kişisel Bilgiler
 • Eğitim
 • İş Tecrübesi
 • Yetkinlikler
 • Gelecek Planlar
 • Hobiler
 • Referansları   
    Görüşmede Sorulabilecek Sorular
   
    a)Kişisel=Ailevi yaşantısını ,hayatını ,ailesinin ona neler sunduğunu ,kültürünü vb. şeyleri öğrenmek üzerine yapılır.
    b)Eğitim=Neden bu mesleği sevdiğini, girişkenliğini, araştırmacı, okuldaki başarısını öğrenmek için sorulur.
    c)İş=Girişken mi ,geçmiş işyerindeki deneyimleri ,etik değerleri ,ücret beklentisi ve sosyal hakları konusunda bilgi edinmek üzerine yapılır.
    d)Hobiler=Adayın merakını uyandıran konuları ve sosyal aktivitelere katılıp katılmadığını vb.
    e)Klasik=Firmayla ilgili araştırma yaptı mı, sektör hakkında bilgisi var mı, pozisyon hakkında bilgisi olup olmadığını sormak.
   

4)Kapanış
Adaya teşekkür edin ve sorusu olup olmadığını sorun.
Süreçle ile ilgili bilgi verin.
Ücret ve sosyal hak konusunda notlar alın.
Daha önce çalıştığı yerlerden referanslarını isteyiniz.
Görüşmeyi sonlandırırken iki tarafında memnun olmasını sağlayın.

En son olarak aday gittikten sonra onun hakkında aldığınız notları forma koyun ve görüşlerinizi yazın.

Yetkinliklere Dayalı Mülakatlar

Yetkinlik

 • Kişinin belirli bir işte gösterdiği üstün performansıdır
 • Geliştirilebilen davranışsal özelliklerdir.
 • Kişisel özellikler ve davranış biçimleri.
Çalışan seçerken önemli yetkinlikler
 1. Takım çalışmasına yatkınlık
 2. Mücadelecilik
 3. Planlama
 4. İkna Etme
 5. Müşteri memnuniyeti
 6. Etik değerler
 7. iletişim becerisi
 8. Problem çözme
 9. Yaratıcılık
 10. Liderlik
 11. Analitik Düşünme
 12. Karar alma
 13. Öğrenmeye açıklık
Örnek Yetkinlik Soruları

O sırada neredeydiniz?
Ne yapıyordunuz?
Nasıl karşıladınız?
Sonucu ne oldu?
Adayın yetkinliklerini ortaya çıkartabileceğiniz bazı sorulardır. Bunları yeri gelince zaten istemsiz şekilde kullanacaksanız ve ona göre tercihler yapıncaksınız.
SERTİFİKA İÇİN=İşe Alım Süreci