Nisan 29, 2019

Çalışan Bulma Süreci

ile Koray Arikan
Çalışan Bulma SüreciDoğru Kişi Kimdir?
İşin yapılması için gereken yetkinlikleri sağlayan, teknik becerisi beklentileri karşılayan ve takım çalışmasına yatkın kimsedir.

Doğru Kişiyi Seçmenin Faydaları

 1. İletişim=Seçilen kişi doğru ise çalışanlar arası müşteri ve takım arkadaşları arasındaki iletişim akışı sağlıklı bir şekilde devam eder.
 2. Yeni Fikirler=Seçilen kişi doğru ise takıma yeni katılan kişi iş akışına yeni fikirler katar.
 3. Maliyet=Seçilen kişi doğru ise işe alım sırasındaki maliyetler düşer ve verilmesi gereken eğitimler var ise onları aldığında eğitim maliyeti düşer.
 4. Sirkülasyon=Seçilen kişi doğru ise kaliteli eleman ise tekrardan işe girdi çıktı olmıcağından sirkülasyon düşer.
 5. Takım=Seçilen kişi doğru ise takım içi huzursuzlukları önler ve yeni gelen çalışan takıma daha çabuk adapte olur.
 6. Araçlar=Seçilen kişi doğru ise kalifiye bir eleman araçları daha rahat ve düzgün şekilde kullanır.
 7. İş yükü=Seçilen kişi doğru ise diğer takım üyelerine iş yüklenmesindense doğru bir kişi ile çalışıp iş yükü eşit şekilde dağılır.
 8. Aidiyet=(Aidiyet bir yere, bir kişiye, bir kuruma ya da bir topluluğa ait olma hissiyatına verilen isimdir.)Seçilen kişi doğru ise daha hızlı şekilde iş yerine katkısı olur.

Doğru Kişi İçin Kendinize Sorular Sorun

 1. Görevler=Çalışacak kişiye hangi görevleri vereceğim?
 2. Mezuniyet Derecesi=Nerden mezun olmalı ki bu işi hak etsin?
 3. Belgeler=Elinde ne belgeleri var iş ile alakalı olup olmadığı hakkında?
 4. Tecrübe=En az kaç yıl çalışması lazım ki istediğim işi yapabilsin?
 5. Yetkinlikler=Zor kişilerle başa çıka bilme, problem çözme gibi yetenekleri var mı?

Çalışan bulma kaynakları
Tüm bunlardan sonra nerden ve nasıl çalışan bulcaz çalışan bulabilmemiz için kaynakları 2 ye ayırabiliriz.

 1. İç Kaynaklar
 2. Dış Kaynaklar

1)İç Kaynaklar

 • a)Resmi Olmayan Araştırma
 • -Uygun olan adaylar konusunda birim yöneticileri ve insan kaynakları kendi aralarında iletişim halinde kalıp şirket içi personellerden seçebilirler. Ve isterseler personeller ile görüşebilirler.
 • b)Açık İşler Bildirimi
 • -İş yerindeki bütün personele mail veya panolara yazılar yazılarak duyurular yapılır. Bu şekilde istekli çalışanlardan adaylar ortaya çıkar.
 • c)Beceri Envanteri
 • -Personel niteliklerinin ayrıntılı olarak gösteren bir listedir ve boş pozisyon ortaya çıktığında envanterde analiz edilip uygun bir çalışan pozisyona getirir.

       1/2)İç Kaynaklardan Çalışan Seçmenin Faydaları

 • Maliyet=İlan maliyeti olmadığı için ucuz bir yöntemdir.
 • Hızlı Süreç=İş değişim kararı işletme içinde alındığı dolayı süreç hızlı ilerler.
 • İşletmenin Geleceği=Personelin farklı pozisyonlarda çalışması işletme için her hangi bir durumda başkasının yerini doldurmaya ve geleceğin yöneticilerini hazırlamaya olanak sağlar.
 • Kariyer Beklentileri=Personelin kariyer beklentileri daha çabuk gerçekleşir ve şirket personelleri tarafından saygınlık kazanır.
 • Motivasyon=Çalışanların motivasyonunu ve şirkete olan bağlılıklarını artırır ve buda çalışanların gözünde şirkette başarılı olma güdüsünü artırır.
 • Uyum Süresi=Ekip arkadaşları ve çalışma ortamı değişmediği için herhangi bir zorluk gözükmeksizin işlerine devam edebilir.

        1/3)İç Kaynaklardan Çalışan Seçmenin Sakıncaları

 • Yeni Fikirler=Aynı kişilerle çalıştığınız için işyerine yeni fikirler girmesini engelleyebilir.
 • Tatminsizlik=Boşalan pozisyonda için iki kişi varsa seçilmeyen için bir tatminsizlik ortaya çıkabilir.


2)Dış Kaynaklar
 
2/1)Neden Dış Kaynaklara Başvurur

 • Yenilikler=İş yerinin yeni kurulması ve o yüzden yeni bölümler oluşup eksik pozisyonlar ortaya çıkması.
 • Uzman İhtiyacı=Yeni değişikliler ve gelişmeler nedeniyle teknik ve uzman personellere başvurulabilir.
 • Psikolojik Nedenler=İş yerine yeni gelecek kişi ekipte pozitif bir etki yaratarak ekibin çalışma sırasındaki motivasyonunu ve başarma arzusunu artırır.
 • Ekonomik Nedenler=İş gücünün bol olduğu nedenlerden dolayı başvurulabilir.
 • Uyumluluk=İç kaynaklarda adayların sağlanması sakıncalı duruma geldiği sırada dış kaynaklara başvuruda bulunulabilir.
 • ÖRN=iki çalışan arasında kalıp bir diğerinin küserek işleri asması gibi olaylar olmasındansa dışarıdan birinin alınması daha mantıklı olur. 
 • Talep=Dış kaynaklardan gelen talepten ötürü başvurulabilir ve fazla gelen talepten gelecekte işinize yarayabilecek olan personel havuzu tutabilirsiniz.

2/2)Dış Kaynaklardan Çalışan Sağlama Araçları

 • İş ve İşçi bulma kuruluşları(İşkur,Kariyerim.net,vb)
 • Doğrudan başvurular.
 • İşçi sendikaları aracılığı ile başvuru sağlayabilirsiniz.
 • Aracılarla başvuru yapanlardan.
 • Meslek birliklerinden.(Facebook,instagram,vb gruplardan)
 • İlanlar ve reklamlar vererek.(Facebook,instagram,vb gruplardan)
 • Okullardan ve kariyer merkezlerinden(Staj vb etkinliklerden yararlanılarak)

Duyuru/İlan Verme

 • Mühendis başvuruları için Meslek Odalarına.
 • Usta ve Ustabaşı başvuruları için Gazete, OSB İK Bürolarına, İç Duyurulara.
 • Beyaz Yakalı Personel başvuruları için İnternet İlanlarına.
 • Dış Ticaret başvuruları için Yabancı dilde eğitim veren üniversite veya eğitim iyi olan. bir üniversitenin Kariyer Merkezlerine.

İş İlanları için

 1. İş tanımı net ve anlaşılır olmalı.
 2. İletişim için adayların ne yapması gerektiği açıkça ifade edilmesi gerekir.
 3. İlanlar baştan savma olmamalı.


SERTİFİKA İÇİN=İşe Alım Süreci